childhood memory

hd006747

2 thoughts on “childhood memory

  1. Ach! Bestaat dat nog? Die ‘kinderen’ die ernaar kijken zullen het zich niet kunnen herinneren van vroeger. Maar ik wel. Appelscha. Uitspanning de Bosberg. Wat moest erin? Een kwartje? De muziek herinner ik me niet meer. Wel de houterige bewegingen en dat ze zo plotseling stopten als het kwartje op was. Daarna een ijsje.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: